KONTAKT

Ľubor Priesol – KÚT

D. Makovického 33
034 01 Ružomberok

IČO: 33015490
IČ DPH: SK 1020485312

Č.Ú.: 56733326/0900

Ľubor Priesol, tel.: 0907 817 434

 

 

Kontaktný formulár

MP-Car s.r.o.

J. Jančeka 28
034 01 Ružomberok

IČO: 36442658
IČ DPH: SK 2022178741
Č.Ú: 2628707983/1100

Michal Priesol, tel.: 0948 010 626
e-mail: priesol.michal@gmail.com